Pedagógiai program

Pedagógiai program

Fizika 7-8

Erkölcstan

Ének 1.-8

Biológia – egészségtan 7.-8

Földrajz 7-8

Hon- és népismeret

Idegen nyelv 1-8

Informatika 1-8

Kémia 7-8

Technika 1-8

Osztályfőnöki1-8

Matematika 1.-8

Magyar nyelv és irodalom 1-8.

Környezetismeret 1-4

Természetismeret 5-6

Természettud.gyak.5-8

Testnevelés 1-8

Törtenelem, társadalmi és állampolgári ismeretek

Vizuális kultúra 1-8