Iskolánk

epulet

Az ünnepélyes átadásra, az iskola avatására 1923. szeptember 29-én került sor, és október 9-én a tanítás is megkezdődhetett. A sárvári Állami Elemi Iskola, a mai Sárvári Gárdonyi Géza Általános Iskola elődje, kilenc tanteremből, igazgatói irodából és lakásból állt.

A tanulók létszámának növekedése /1930-ban 377 fő/ hamarosan újabb tantermek építését tette volna szükségessé, ez azonban anyagiak hiányában meghiúsult.

A második világháború évei nem múltak el nyomtalanul az iskola történetében sem. Az épületet járványkórháznak rendezték be, így a tanulók más iskolába kényszerültek. A legnagyobb problémát a felszerelések pusztulása jelentette.

Az 1946-47-es tanévben megkezdődött a fiú- és leánytanulók oktatásának átszervezése. Az 5. osztálytól iskolánkba csak leánytanulók jártak, ezért az Állami Általános Leányiskola nevet vette fel.

A főépület 1954-ben állami és társadalmi segítséggel két tanteremmel és tornateremmel bővült, melyhez 1960-ban újabb négy tantermet építettek. A koedukáció újbóli vezetését követően az 1961-62-es tanévtől viseli iskolánk a Gárdonyi Géza Általános Iskola nevet, ezzel adózva településünk hajdani híres pedagógusának és írójának.

Az intézmény életében fontos esemény volt az 1980 szeptemberétől 1982 augusztusáig tartó felújítás, majd az azt követő bővítés, melynek eredményeként 1984-ben az épület ebédlővel és négy új tanteremmel gazdagodott.

Az 1990-es évek elején a padlástér egy részének beépítésével könyvtárhelyiséget, majd további három tantermet nyertünk, és birtokba vettük a korszerű, eredményes nyelvoktatást szolgáló nyelvi labort.

1994-ben tankonyhát alakítottunk ki a volt gondnoki lakásból, és létrehoztuk 30 db számítógépből álló gépparkunkat informatikai oktatás céljára.

Művészeti oktató munkánk színvonalasabbá tételéhez tűzzománc és kerámia égető kemencéket, valamint grafikai eszközöket vásároltunk. Az udvarra futópályát építtettünk, játékszereket és tornaszereket szereltünk fel, melynek folyamatos bővítése napjainkban is tart.

A Gárdonyi Géza és a Sylvester János Általános Iskola jogutódjaként 1999. augusztus 1-jén létrejött – Sárvár város Önkormányzata Képviselő-testületének határozata értelmében – a Sárvári Gárdonyi Géza Általános Iskola

A következő években az iskola közössége folytatta az elődök által elkezdett munkát, de az oktatási törvény módosításából adódó változások követése is fontos feladattá vált. Elkészült az új intézmény pedagógiai programja, kiépült minőségbiztosítási rendszere.

A 2000-2001-es tanévben emelt szintű informatikai oktatás indult az 5. évfolyamon, amely jól kiegészítette a több éve sikeresen működő idegen nyelvi képzést.

Az iskolaotthonos osztályok kínálata informatikai irányultsággal is kibővült.

Intézményünk, a Sárvári Gárdonyi Géza Általános Iskola az alapfokú, általános műveltséget megalapozó nyolc évfolyamos oktatáson túl a tanulásban akadályozott tanulók nappali rendszerű általános műveltséget megalapozó oktatását látja el.

Munkánk középpontjában a testileg és lelkileg egészséges, a benne lakozó tehetség kiművelésére képes és kész ifjú személyiségének fejlesztése mellett az értelmi fejlődésben elmaradt 6-18 éves gyermekek gondozása, nevelése, sokoldalú fejlesztése áll.

Az elmúlt évtizedek megőrzendő értékei, az ezredforduló időszakának műveltségtartalma, valamint társadalmi környezetünk (városunk, a szülők és gyermekek) elvárásai alapján iskolánk pedagógiai programját úgy alakítjuk, hogy az minden kis- és nagyobb diákunk számára biztosíthassa a sokrétű és harmonikus fejlődés lehetőségét.

A korszerű tudással, jó alapkészségekkel és kellő felelősségérzettel bíró gyermek nevelését az iskolai gyakorlat egymással összefüggő, egymást kölcsönösen erősítő négy területén:

  • a tanítás-tanulás folyamatában;
  • az önkiszolgáló, értékteremtő tevékenységekben;
  • a közéleti, önkormányzati gyakorlat színterein;
  • valamint a szabadidős programok szervezése és biztosítása által kívánjuk megvalósítani.

Iskolánk névadója az író és pedagógus Gárdonyi Géza, aki történelmi tudatunk formálásában, hazaszeretetünk megszilárdulásában elévülhetetlen érdemeket szerzett.

Korunk által megkövetelt folyamatos újítással és megújulással közvetítjük pedagógiai hitünket és tudásunkat, s szolgáljuk a minket választó gyermekek, szüleik, városunk és társadalmunk érdekeit.

Iskolánk pályázat útján nyerte el és 2010. június 5-én átvette az Oktatási, valamint a Környezet-védelmi és Vízügyi Minisztérium által létrehozott ÖKO iskola címet.

A cím 3 évre szól, mely időszak alatt folytatjuk, és magasabb szintre emeljük iskolánk környezeti nevelési programját a fenntarthatóság érdekében. Olyan pedagógiai folyamatot fogunk követni, melynek során formálódik tanulóink környezettudatos magatartása és kialakul a környezetért felelős életvitele.