Nevelőtestület

Bajnok Imre általános iskolai tanár (biológia, testnevelés) osztályfőnök (6.b)
Balka Tiborné tanító (orosz nyelv és irodalom – könyvtár szakkollégium), felsőfokú oktatási informatikus osztályfőnök (4.a)
Baloghné Budai Eszter általános iskolai tanár (matematika, testnevelés) osztályfőnök (7.a)
Baloghné Markovits Tímea tanító (német műveltségterület) osztálytanító (1.b)
Bors Lászlóné szakvizsgázott pedagógus, tanító, (orosz nyelv és irodalom szakkollégium), fejlesztő és differenciáló pedagógus tanító (3.a), fejlesztő pedagógus
Elekné Nagy Tímea tanító és angol nyelvoktató, felsőfokú oktatási informatikus osztálytanító (3.b)
Erősné Szabó Ágnes tanító (orosz nyelv és irodalom szakkollégium) osztálytanító (4.b)
Gaider Tünde általános iskolai tanár (matematika, számítástechnika)
Gálné Újvári Gyöngyi tanító (testnevelés műveltségterület) osztálytanító (2.c)
Hófer Klaudia tanító (testnevelés műveltségterület)
Holecz Zsuzsanna anglisztika alapszakos bölcsész
Horváth Éva tanító (rajz szakkollégium) osztályfőnök (2.b)
Kardos László általános iskolai tanár (magyar, technika) osztályfőnök 8.b
tanulószobai nevelő
Károlyi Krisztina szakvizsgázott pedagógus, tanító egészségfejlesztő mentálhigiénikus osztálytanító (1.b)
Kovács Beáta tanító (logopédia szakkollégium), általános iskolai tanár (számítástechnika), felsőfokú oktatási informatikus intézményvezető-helyettes
osztálytanító (1.b)
Kovács Károly általános iskolai tanár (matematika, fizika, technika, számítástechnika), középiskolai tanár (informatika szak)

Kovácsné Töreki Ildikó
szakvizsgázott pedagógus, általános iskolai tanár (matematika, kémia, háztartásökonómia-életvitel), közoktatási vezető okleveles pedagógiatanár intézményvezető-helyettes
Leitold Ibolya tanító (orosz nyelv és irodalom szakkollégium) osztálytanító (2.a)
Lukács Réka Eszter általános iskolai tanár (angol nyelv-magyar) tartósan távollévő
Nagyné Dankovics Krisztina szakvizsgázott pedagógus, óvodapedagógus, tanító (drámapedagógia szakkollégium), felsőfokú oktatási informatikus, tanító, fejlesztési (differenciáló) osztályfőnök (4.a)
fejlesztő pedagógus
Németh Ernő szakvizsgázott pedagógus, általános iskolai tanár (népművelés, történelem), gyógypedagógus, közoktatási vezető okleveles pedagógiatanár intézményvezető
Németh Ernőné általános iskolai tanár (történelem, földrajz, könyvtár) okleveles történelemtanár, okleveles földrajztanár osztályfőnök (7.b), a pedagógiai szakmai munkaközösség vezetője
Németh Gézáné tanító (rajz, pedagógia szakkollégium) osztályfőnök (3.a)
Németh István szakvizsgázott pedagógus, általános iskolai tanár (matematika, orosz, német nyelv), felsőfokú oktatási informatikus, közoktatási vezető osztályfőnök (5.a)
a PSZ titkára
Némethné Csonka Andrea szakvizsgázott pedagógus tanító (népművelés szakkollégium) fejlesztő és differenciáló pedagógus osztálytanító (1.a) fejlesztő pedagógus, KAT tag
Némethné Takács Erika általános iskolai tanár (testnevelés, orosz, német nyelv) osztályfőnök (6.c)
Pungor Hajnalka tanító (orosz szakkollégium) osztálytanító (2.c)
Pungorné Haraszti Mónika általános iskolai tanár (földrajz, testnevelés) osztályfőnök (5.b)
Rubint Gabriella tanító (ének szakkollégium) osztálytanító (1.a)
Rumplerné Jakics Erika általános iskolai tanár (magyar nyelv és irodalom, orosz, német nyelv) osztályfőnök (6.a)
gyermek- és ifjúságvédelmi felelős
Simonné Vecsei Katalin tanító (pedagógia, rajz szakkollégium) osztályfőnök (3.a)
Somlai Zsuzsanna szakvizsgázott pedagógus, tanító (testnevelés szakkollégium), fejlesztő és differenciáló pedagógus osztálytanító (3.b), fejlesztő pedagógus
Takács Márta általános iskolai tanár (földrajz, rajz) osztályfőnök (8.a) a humán szakmai munkaközösség vezetője
KAT tag
Takácsné Tancsics Nóra általános iskolai tanár (matematika, informatikus könyvtáros) könyvtáros
Talabér Lívia tanító (népművelés szakkollégium) osztályfőnök (2.b) az alsós szakmai munkaközösség vezetője
Tangl Jánosné tanító felmentési idejét tölti
Tóth Margit szakvizsgázott pedagógus, általános iskolai tanár (magyar nyelv és irodalom, orosz nyelv és irodalom, földrajz, mérés-értékelés) okleveles magyartanár a reál szakmai munkaközösség vezetője
Tóthné Erős Anikó tanító (népművelés szakkollégium), felsőfokú oktatási informatikus osztályfőnök (4.b)
KAT elnök
Tóthné Szabó Katalin általános iskolai tanár (biológia, mezőgazdasági ismeretek és gyakorlatok) felmentési idejét tölti
Vörös Krisztina általános iskolai tanár (magyar nyelv és irodalom, ének-zene) DÖK segítő tanár
Zámbóné Kálmán Judit középiskolai tanár (német nyelv és irodalom)
általános iskolai tanár (angol nyelv és irodalom)
Zsámár Csabáné gyógypedagógus