Iskolánk nevelőtestületének tagjai

 

Bajnok Imre általános iskolai tanár                  (biológia, testnevelés) osztályfőnök (7.b)
Balka Tiborné tanító (orosz nyelv és irodalom – könyvtár szakkollégium),felsőfokú oktatási informatikus osztálytanító (1.b)
Baloghné Budai Eszter általános iskolai tanár(matematika, testnevelés) osztályfőnök (8.a)
Czirók Judit tanítóáltalános iskolai tanár (földrajz) osztálytanító (4.a)
Elekné Nagy Tímea tanító és angol nyelvoktató,felsőfokú oktatási informatikus osztálytanító (4.b)
Erősné Szabó Ágnes tanító (orosz nyelv és irodalom szakkollégium) osztályfőnök (1.a)
Gaider Tünde általános iskolai tanár                   (matematika, számítástechnika) osztályfőnök (5.b)
Gálné Újvári Gyöngyi tanító (testnevelés műveltségterület) osztályfőnök (3.c)
Hófer Klaudia tanító (testnevelés műveltségterület) osztályfőnök (1.c)
Horváth Éva tanító (rajz szakkollégium) osztályfőnök (3.b)
Kardos László általános iskolai tanár(magyar, technika)okleveles technika tanár osztályfőnök (5.c)tanulószobai nevelő
Károlyi Krisztina szakvizsgázott pedagógus,tanító,egészségfejlesztő mentálhigiénikus osztályfőnök (2.b)
Kiss PálnéCzinege Anikó tanító (vizuális nevelés műveltségterület, német műveltségterület)okleveles játék- és szabadidő-szervező tanár,okleveles pedagógia tanár osztálytanító (3.c)
Kovács Beáta szakvizsgázott pedagógustanító (logopédia szakkollégium), általános iskolai tanár(számítástechnika),

felsőfokú oktatási informatikus;

közoktatási vezető

intézményvezető-helyettesosztálytanító (2.b)
Kovács Károly általános iskolai tanár(matematika, fizika, technika, számítástechnika),középiskolai tanár

(informatika szak)

 

Kovácsné
Töreki Ildikó
szakvizsgázott pedagógus,általános iskolai tanár(matematika, kémia, háztartásökonómia-életvitel),

közoktatási vezető

okleveles pedagógiatanár

intézményvezető-helyettes
Leitold Ibolya tanító (orosz nyelv és irodalom szakkollégium) osztályosztályfőnök (3.a)
Lukács Réka Eszter általános iskolai tanár                (angol nyelv, magyar) tartósan távollévő
Markovits Tímea tanító (német műveltségterület) osztálytanító (1.a)
NagynéDankovics Krisztina szakvizsgázott pedagógusóvodapedagógustanító (drámapedagógia szakkollégium),

felsőfokú oktatási informatikus

tanító, fejlesztési (differenciáló)

osztályfőnök (1.b)fejlesztő pedagógus
Németh Ernő szakvizsgázott pedagógus,általános iskolai tanár(népművelés, történelem),

gyógypedagógus,

közoktatási vezető

okleveles pedagógiatanár

intézményvezető
Németh Ernőné általános iskolai tanár(történelem, földrajz, könyvtár)okleveles földrajztanár

okleveles történelemtanár

osztályfőnök (8.b),a pedagógiai szakmai munkaközösségvezetője
Németh Gézáné tanító (rajz, pedagógia szakkollégium) osztálytanító (3.a)
Németh István szakvizsgázott pedagógus,általános iskolai tanár(matematika, orosz, német nyelv),

felsőfokú oktatási informatikus, közoktatási vezető

osztályfőnök (6.a)a PSZ titkára
Németh László általános iskolai tanár (technika) óraadó
Némethné
Csonka Andrea
szakvizsgázott pedagógustanító (népművelés szakkollégium)fejlesztő és differenciáló pedagógus osztálytanító (2.a)fejlesztő pedagógus
Némethné Takács
Erika
általános iskolai tanár(testnevelés, orosz, német nyelv) osztályfőnök (7.c)
Pungor Hajnalka tanító (orosz szakkollégium) osztályfőnök (4.a)
Pungorné
Haraszti Mónika
általános iskolai tanár(földrajz, testnevelés) osztályfőnök (6.b)
Pupp Gyöngyi Adél általános iskolai tanár (testnevelés)
Rubint Gabriella tanító (ének szakkollégium) osztályfőnök (2.a)
Rumplerné
Jakics Erika
általános iskolai tanár(magyar nyelv és irodalom, orosz, német nyelv) osztályfőnök (7.a)gyermek- és ifjúságvédelmi felelős
Simonné
Vecsei Katalin
tanító (pedagógia, rajz szakkollégium) felmentési idejét tölti
Somlai Zsuzsanna szakvizsgázott pedagógus,tanító (testnevelés szakkollégium), fejlesztő és differenciáló pedagógus osztályfőnök (4.b)fejlesztő pedagógus
Takács Márta általános iskolai tanár(földrajz, rajz) osztályfőnök (5.a)          a humán szakmai munkaközösség vezetőjeKAT tag
TakácsnéTancsics Nóra általános iskolai tanár(matematika, informatikus könyvtáros) könyvtárososztálytanító (2.b)
Talabér Lívia tanító (népművelés szakkollégium), osztálytanító (3.b)az alsós szakmai munkaközösség vezetője
Tóth András általános iskolai tanár(angol nyelv)  
Tóth Margit szakvizsgázott pedagógus,általános iskolai tanár(magyar nyelv és irodalom, orosz nyelv és irodalom, földrajz, mérés-értékelés)

okleveles magyartanár

a reál szakmai munkaközösség vezetője
Tóthné Erős Anikó tanító (népművelés szakkollégium), felsőfokú oktatási informatikus felmentési idejét tölti         
Vörös Krisztina szakvizsgázott pedagógusáltalános iskolai tanár(magyar nyelv és irodalom, ének-zene) DÖK segítő tanár
ZámbónéKálmán Judit középiskolai tanár (német nyelv és irodalom)általános iskolai tanár (angol nyelv és irodalom)
Zsámár Csabáné gyógypedagógus