Iskolánk nevelőtestületének tagjai

Nevelőtestületünk tagjai

 

Sorszám Név Végzettség, szakképzettség
1 Bajnok Imre ált.isk.tanár (testnevelés, biológia)
2 Balka Tiborné tanító /orosz nyelv- és irodalom, könyvtár szakkollégium/, felsőfokú oktatási informatikus
3 Baloghné Budai Eszter ált. isk. tanár (matematika, testnevelés)

 

4 Czeglédiné Szabó Klára szakvizsgázott pedagógus,

általános iskolai tanár (angol-matematika)

közoktatási vezető

5 Czirók Judit tanító, földrajz szakos általános iskolai tanár
6 Elekné Nagy Tímea

 

tanító  és angol nyelvoktató, felsőfokú oktatási informatikus
7 Erősné Szabó Ágnes tanító /orosz nyelv-, és irodalom szakkollégium/
8 Gálné Újvári Gyöngyi tanító /testnevelés műveltségterület/
9 Hófer Klaudia tanító /testnevelés műveltségterület/
10 Horváth Éva tanító /rajz szakkollégium/

 

11 Kardos László ált.iskolai tanár (technika, magyar)

okleveles technika tanár

12 Károlyi Krisztina szakvizsgázott pedagógus, tanító, egészségfejlesztő mentálhigiénikus
13 Kovács Beáta szakvizsgázott pedagógus, tanító /logopédia szakkollégium/, felsőfokú oktatási informatikus, ált. isk. tanár (számítástechnika), közoktatási vezető
14 Kovács Károly ált. isk. tanár (matematika – fizika – technika – számítástechnika), középiskolai tanár (informatika szak)
15 Kovácsné Töreki Ildikó szakvizsgázott pedagógus, ált. isk. tanár (matematika – kémia, háztartásökonómia-életvitel), közoktatási vezető, okleveles pedagógiatanár
16 Leitold Ibolya tanító /orosz nyelv és irodalom szakkollégium/
17 Lukács Réka Eszter ált.iskolai tanár (magyar nyelv és irodalom, angol nyelv)
18 Markovits Tímea tanító /német műveltségterület/
19 Molnárné Czillinger Csilla tanító (informatika műveltség terület)
20 Nagyné Dankovics Krisztina szakvizsgázott pedagógus, tanító /drámapedagógia szakkollégium/, óvodapedagógus, fejlesztő-, differenciáló pedagógus, felsőfokú oktatás informatikus
21 Németh Ernő szakvizsgázott pedagógus, ált. isk. tanár (népművelés, történelem), tanulásban akadályozott pedagógiája tanár, közoktatási vezető,

okleveles pedagógiatanár

22 Németh Ernőné ált. isk. tanár (történelem, földrajz, könyvtár),

okleveles földrajztanár, okleveles történelemtanár

23 Németh Gézáné felmentési idejét tölti

 

24 Németh István szakvizsgázott pedagógus, ált. isk. tanár (matematika, orosz nyelv, német nyelv), felsőfokú oktatási informatikus, közoktatási vezető
25 Némethné Csonka Andrea szakvizsgázott pedagógus, tanító /népművelés szakkollégium/, fejlesztő és differenciáló pedagógus
26 Némethné Takács Erika ált. isk. tanár (testnevelés, orosz nyelv, német nyelv)
27 Pungor Hajnalka tanító /orosz szakkollégium/
28 Pungorné Haraszti Mónika ált. isk. tanár (földrajz, testnevelés)

 

29 Pupp Gyöngyi Adél ált. isk. tanár, testnevelés
30 Rábáné Szabó Gyöngyi szakvizsgázott pedagógus, általános iskolai tanár (matematika-fizika-informatika), közoktatási vezető
31 Rubint Gabriella tanító /ének szakkollégium/
32 Rumplerné Jakics Erika felmentési idejét tölti
33 Kiss-Pálné Czinege Anikó tanító (vizuális nevelés, német műveltség terület), okleveles játék- és szabadidő szervező, okleveles pedagógia tanár
34 Somlai Zsuzsanna szakvizsgázott pedagógus, tanító /testnevelés szakkollégium/, fejlesztő és differenciáló pedagógus
35 Takács Márta ált. isk. tanár (földrajz, rajz)
36 Talabér Lívia tanító /népművelés szakkollégium/

 

37 Tóth Margit szakvizsgázott pedagógus, ált. isk. tanár (magyar nyelv és irodalom, orosz nyelv és irodalom, földrajz), mérés és értékelés,

okleveles magyartanár

38 Takácsné Tancsics Nóra ált. isk. tanár (matematika, informatikus könyvtáros)
39 Vörös Krisztina szakvizsgázott pedagógus, ált.iskolai tanár (magyar nyelv és irodalom, ének-zene)
40 Zámbóné Kálmán Judit ált.iskolai tanár (angol nyelv és irodalom), középiskolai tanár (német nyelv és irodalom)
41 Zsámár Csabáné gyógypedagógus