Iskolánk nevelőtestületének tagjai

Bajnok Imre általános iskolai tanár                  (biológia, testnevelés) osztályfőnök (8.b)
Balka Tiborné tanító (orosz nyelv és irodalom – könyvtár szakkollégium),felsőfokú oktatási informatikus osztályfőnök (2.b)
Baloghné Budai Eszter általános iskolai tanár(matematika, testnevelés) osztályfőnök (5.b)
Czirók Judit tanítóáltalános iskolai tanár (földrajz) osztályfőnök (1.b)
Elekné Nagy Tímea tanító és angol nyelvoktató,felsőfokú oktatási informatikus osztályfőnök (1.a)
Erősné Szabó Ágnes tanító (orosz nyelv és irodalom szakkollégium) osztálytanító (2.a)
Gálné Újvári Gyöngyi tanító (testnevelés műveltségterület) osztálytanító (4.c)
Hófer Klaudia tanító (testnevelés műveltségterület) osztályfőnök (2.c)
Horváth Éva tanító (rajz szakkollégium) osztályfőnök (4.b)
Kardos László általános iskolai tanár(magyar, technika)okleveles technika tanár osztályfőnök (6.c)tanulószobai nevelő
Károlyi Krisztina szakvizsgázott pedagógus,tanító,egészségfejlesztő mentálhigiénikus osztályfőnök (3.b), alsós munkaközösségvezető
Kiss PálnéCzinege Anikó tanító (vizuális nevelés műveltségterület, német műveltségterület)okleveles játék- és szabadidő-szervező tanár,okleveles pedagógia tanár osztályfőnök (4.c)
Kovács Beáta szakvizsgázott pedagógustanító (logopédia szakkollégium), általános iskolai tanár(számítástechnika),felsőfokú oktatási informatikus;

közoktatási vezető

intézményvezető-helyettesosztálytanító (3.b)
Kovács Károly általános iskolai tanár(matematika, fizika, technika, számítástechnika),középiskolai tanár(informatika szak)

 

Kovácsné
Töreki Ildikó
szakvizsgázott pedagógus,általános iskolai tanár(matematika, kémia, háztartásökonómia-életvitel),közoktatási vezető

okleveles pedagógiatanár

Leitold Ibolya tanító (orosz nyelv és irodalom szakkollégium) osztályosztálytanító (4.a)
Lukács Réka Eszter általános iskolai tanár                (angol nyelv, magyar) tartósan távollévő
Markovits Tímea tanító (német műveltségterület) osztályfőnök (2.a)
Molnárné Czillinger Csilla tanító (informatika műveltségterület) napközis nevelő
NagynéDankovics Krisztina szakvizsgázott pedagógusóvodapedagógustanító (drámapedagógia szakkollégium),felsőfokú oktatási informatikus

tanító, fejlesztési (differenciáló)

osztálytanító (2.b)fejlesztő pedagógus
Németh Ernő szakvizsgázott pedagógus,általános iskolai tanár(népművelés, történelem),tanulásban akadályozottak pedagógiája tanár

közoktatási vezető

okleveles pedagógiatanár

intézményvezető
Németh Ernőné általános iskolai tanár(történelem, földrajz, könyvtár)okleveles földrajztanárokleveles történelemtanár osztályfőnök (5.a),a pedagógiai szakmai munkaközösségvezetője
Németh Gézáné tanító (rajz, pedagógia szakkollégium) osztályfőnök (4.a)
Németh István szakvizsgázott pedagógus,általános iskolai tanár(matematika, orosz, német nyelv),felsőfokú oktatási informatikus, közoktatási vezető osztályfőnök (7.a)a PSZ titkára
Némethné
Csonka Andrea
szakvizsgázott pedagógustanító (népművelés szakkollégium)fejlesztő és differenciáló pedagógus osztályfőnök (3.a)fejlesztő pedagógus
Némethné Takács
Erika
általános iskolai tanár(testnevelés, orosz, német nyelv) osztályfőnök (8.c)
Pungor Hajnalka tanító (orosz szakkollégium) osztálytanító (1.b)
Pungorné
Haraszti Mónika
általános iskolai tanár(földrajz, testnevelés) osztályfőnök (7.b)
Pupp Gyöngyi Adél általános iskolai tanár (testnevelés)
Rubint Gabriella tanító (ének szakkollégium) osztálytanító (3.a)
Rumplerné
Jakics Erika
általános iskolai tanár(magyar nyelv és irodalom, orosz, német nyelv) osztályfőnök (8.a)gyermek- és ifjúságvédelmi felelős
Somlai Zsuzsanna szakvizsgázott pedagógus,tanító (testnevelés szakkollégium), fejlesztő és differenciáló pedagógus osztálytanító (1.a)fejlesztő pedagógus
Takács Márta általános iskolai tanár(földrajz, rajz) osztályfőnök (6.a)          a humán szakmai munkaközösség vezetőjeKAT tag
TakácsnéTancsics Nóra általános iskolai tanár(matematika, informatikus könyvtáros) könyvtáros ostályfőnök (6.b)
Talabér Lívia tanító (népművelés szakkollégium), intézményvezető- helyettes osztálytanító (4.b)
Tóth András általános iskolai tanár(angol nyelv)  
Tóth Margit szakvizsgázott pedagógus,általános iskolai tanár(magyar nyelv és irodalom, orosz nyelv és irodalom, földrajz, mérés-értékelés)okleveles magyartanár a reál szakmai munkaközösség vezetője
Vörös Krisztina szakvizsgázott pedagógusáltalános iskolai tanár(magyar nyelv és irodalom, ének-zene) DÖK segítő tanár
ZámbónéKálmán Judit középiskolai tanár (német nyelv és irodalom)általános iskolai tanár (angol nyelv és irodalom)
Zsámár Csabáné gyógypedagógus