“Örökös Ökoiskola” címet nyertünk!

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a Sárvári Gárdonyi Géza Általános Iskola Örökös Ökoiskolai pályázatát támogatta és ezzel az intézmény elnyerte az “Örökös Ökoiskola” címet.
A cím viselésével a fenntarthatóságra nevelés egész intézményes megközelítése melletti elköteleződését nyilvánítja ki.
Az “Örökös Ökoiskola” cím elismerése annak a pedagógiai és intézményvezetési folyamatnak, melynek eredményeképpen a növendékeik számára természetessé válik az egészség és környezettudatos életmód, az igazságos társadalmi berendezkedés iránti igény és lokális problémák iránti nyitottság, valamint aktívan tudnak tenni a felismert problémák megoldásáért.
Az iskolában megszerzett tudást és értékrendet a tanulók, családjuk vagy tágabb környezetük felé is közvetítik.